Regjeringen har varslet at det settes av én milliard kroner som skal gå til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi fordelt over de kommende fem årene. Det er svært positivt at det legges opp til en forskningssatsing på dette området, og forbundet støtter ambisjonen om en bred forskningssatsing både for å utvikle selve teknologien og for å forstå konsekvensene for folk og samfunn. 

I etterkant av nyheten om satsningen på kunstig intelligens er det blitt stilt spørsmål ved hvordan satsningen skal finansieres. Kunnskapsdepartementet har opplyst til Forskerforum at satsingen i 2024 i hovedsak vil bli finansiert med prisjusteringsmidler som kommer over Kunnskapsdepartementets budsjett, og at regjeringen vil komme tilbake til finansiering av satsingen for senere år i de årlige, ordinære budsjettprosessene.

Det er svært uheldig dersom KI-satsningen går ut over annen forskningsinnsats. Dette særlig i lys av at statsbudsjettet for 2023 innebar en realnedgang på 1,1% i de samlede bevilgningene til forsknings- og utviklingsarbeid ifølge NIFUs statsbudsjettanalyse. 

Forskerforbundet ber i lys av dette om en avklaring på om satsningen kommer i form av friske midler. Dersom satsningen i 2024 finansieres ved prisjusteringsmidler ber vi videre om tilbakemelding på om det er utvalgte områder som ikke får prisjustering i 2024, eller om det legges opp til manglende prisjustering for alle områder på Kunnskapsdepartementets budsjett. Dette vil være av stor betydning for norske forskere som nylig har vært gjennom en krevende periode med mindre frie forskningsmidler å søke på som følge av situasjonen i Forskningsrådet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Generalsekretær