Doktorgradskandidater og dagpenger

Forskerforbundet viser til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 14 april 2023, der departementet inviterer Forskerforbundet til å rette en ny forespørsel om møte i saken i etterkant av den pågående evalueringen av dagpengeregelverket. 

Doktorgradskandidater er ikke omfattet av dagens regelverk og er heller ikke berørt av forskriftsendringene som ble iverksatt oktober 2021. Den pågående evalueringen av dagpengeregelverket vil derfor ikke tilføre noe til problemstillingen Forskerforbundet reiser. Et møte med Forskerforbundet vil nettopp kunne bidra til at departementet får et utvidet kunnskapsgrunnlag om en aktuell problemstilling som bør bli en del av evalueringen av dagpengeregelverket.  

Forskerforbundet er derfor kritisk til at departementet ikke ser det som hensiktsmessig å drøfte utfordringene ved dagens praktisering av dagpengeregelverket for doktorgradskandidater.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder     

Birgitte Olafsen
Generalsekretær