Forskerforbundet slutter seg til hovedpunktene i Husebekk-utvalgets beskrivelse av utfordringene knyttet til dagens stillingsstruktur:

  • Høy midlertidighet og ukritisk bruk av postdoktorstillinger
  • Det er lite etnisk mangfold i karriereløpet til faglige og administrative toppstillinger
  • Kvinner faller fra på professornivå
  • Dosentløpet har lavere status og framstår ikke som så attraktivt
  • Et økende antall forskerstillinger har uklar status
  • Manglende fleksibilitet og anerkjennelse av faglige støttefunksjoner
  • Manglende verdsetting av ekstern kompetanse og overgangsmuligheter på tvers av sektorer.

Forskerforbundet er imidlertid ikke enige i konklusjonene flertallet i utvalget trakk ut av dette, og dermed heller ikke de løsningene det foreslo for en ny stillingsstruktur.

Her er Forskerforbundets forslag til ny stillingsstruktur som ble spilt inn til utvalgsarbeidet.