Struktur i høyere utdanning

I januar 2014 startet regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om hvilken struktur vi skal ha i norsk høyere utdanning. Stortingsmeldingen "Konsentrasjon for kvalitet" ble lagt frem fredag 27. mars og behandlet i Stortinget 11. juni 2015.

Følg med på Kunnskapsdepartementets sider for siste nytt om strukturen i høyere utdanning

Strukturkart (per 2018)

Historikk

I forkant av stortingsmeldingen om struktur ble alle de statlige universitetene og høyskolene våren 2014 bedt om å vurdere hvordan den enkelte institusjon skal finne sin posisjon i et landskap med færre institusjoner og tydelige forventninger til akademisk standard.

Kunnskapsministeren hadde dialogmøter med universiteter og høyskoler høsten 2014 om deres foreløpige innspill. Forskerforbundet har laget et samledokument med sammenfatning av innspillene.

I kunnskapsministerens tale til Kontaktkonferansen for universiteter og høyskoler 20. januar 2015 var strukturen i høyere utdanning et sentralt tema. Les talen her

På Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 3. november 2014 innledet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om regjeringens politikk og arbeid med strukturmeldingen.

Strukturmeldingen

Regjeringen vil øke kvaliteten i universitets- og høyskolesektoren, og varslet i Strukturmeldingen endringer i både struktur og innhold. Stortingsmeldingen (Meld.St. nr. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren) ble lagt frem i statsråd fredag 27. mars 2015.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte hovedtrekkene i meldingen på en pressekonferanse onsdag 25. mars.

Stortingets behandling

Forskerforbundet deltok på Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomités høring om strukturmeldingen tirsdag 28. april. Komiteen avga sin innstilling 4. juni 2015 og Stortinget behandlet innstillingen torsdag 11. juni. Få oversikt over Stortingets behandling her.

I forkant av høringen på Stortinget sendte Forskerforbundet et notat til komiteen med kommentarer til meldingen. Forskerforbundet og Unio sendte også et notat med supplerende kommentarer til komiteen i etterkant av høringen.