Forskrifter til ny universitets- og høyskolelov

Etter at Stortinget vedtok den nye universitets- og høyskoleloven i februar 2024 er det startet et arbeid med å revidere forskriftene til loven.