Månedens tillitsvalgt Janny Sjåholm

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Månedens tillitsvalgt» vil vi løfte frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt.

Article Image

Janny Sjåholm

Navn: Janny Sjåholm
Arbeidssted: Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS
Antall medlemmer: 13
Tariffområde: Samfunnsbedriftene
Medlem siden: Studentmedlem siden 2016 og ordinært medlem siden 2020
Tillitsvalgt siden: 2021

Hvorfor ble du medlem i Forskerforbundet?

Jeg ble først studentmedlem i Forskerforbundet, da jeg kombinerte studier og deltidsjobb ved Hordaland fylkesarkiv. Jeg ble tipset av kolleger om gode ordninger i Forskerforbundet, og spesielt om Arkivarforeningen som fagpolitisk forening. Da jeg endelig var ferdig med studiene og ble fast ansatt ved Interkommunalt arkiv i Hordaland, var det ett lett valg å gå fra studentmedlemskap til ordinært medlemskap.                                             

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?

Det beste med å være tillitsvalgt er følelsen av å hjelpe og bistå medlemmene, og sørge for at deres behov blir hørt. I tillegg er det svært lærerikt å være tillitsvalgt, og jeg har lært mye gjennom dette vervet.

Og hva er det vanskeligste?

Det kan være utfordrende å balansere medlemmenes interesser og ønsker opp mot arbeidsgivers krav og begrensninger. Spesielt forhandlinger kan være tunge å stå i, særlig hvis man ikke klarer å tilfredsstille alles forventninger.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?

Utnytt kursene for alt de er verdt! Som fersk tillitsvalgt er det lett å føle seg usikker, og da er Forskerforbundets kurs gull verdt. I tillegg vil jeg anbefale å ha lav terskel for å kontakte Forskerforbundet sentralt hvis man er usikker, da de alltid gir god råd. For min egen del har det også vært svært nyttig å knytte kontakt med tillitsvalgte i tilsvarende bedrifter, slik at vi kan hjelpe hverandre ved behov.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?

Jeg kunne gjerne ønsket meg at Forskerforbundet tydeligere kommuniserte endringer i lov- og avtaleverk. For eksempel at endringene i arbeidsmiljøloven fra 2024 eller endring i bestemmelsene rundt innleie ble viet plass i nyhetsbrevet til Forskerforbundet når dette var aktuelt.

Hva er ditt beste vervetips?

Siden jeg jobber i en liten organisasjon er det lett for meg å ta en uformell prat med alle nyansatte og fortelle om lokallaget vårt og fordelene med medlemskap i Forskerforbundet. Dersom man kommer fra en større organisasjon hvor det er vanskeligere å gjennomføre, så kan det vært lurt å sende ut Forskerforbundet sin verve-e-post til nye ansatte i stedet.

Medlemskap i fagpolitiske foreninger, i vårt tilfelle Arkivarforeningen, er også et stort trekkplaster og virker rekrutterende. For flere av våre medlemmer er det faglige fellesskapet og det årlige Vårseminaret til Arkivarforeningen hovedgrunnen til at de melder seg inn i Forskerforbundet.

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!

Interkommunalt arkiv i Hordaland er et veldig bra sted for personlig og faglig utvikling! Jeg har en veldig variert stilling, og får blant annet jobbe en del med utviklingsoppgaver. I tillegg legger arbeidsgiver til rette for kurs- og videreutdanningsmuligheter.