Lønnsøkningen, eller ramma som den kalles, er økningen i gjennomsnittslønn fra ett kalenderår til det neste. Ei ramme på 3 % betyr at den samlede gjennomsnittslønna for alle arbeidstakerne skal være 3 % høyere enn gjennomsnittslønna deres året før.

Men: Fordi denne økningen tar utgangspunkt i et kalenderår, mens selve tariffoppgjøret vanligvis foregår i april og har virkning fra mai, blir det rot i regnskapet. Det er dette som på tariffspråket kalles overheng. Fordi du fikk et lønnstillegg i mai, går du jo inn i det nye året med høyere lønn enn gjennomsnittslønna du hadde for hele året før. Du har med andre ord allerede fått noe av lønnsøkningen, eller den såkalte ramma, når du starter på et nytt kalenderår.

Overhenget er rett og slett forskjellen mellom lønn ved inngangen til det nye året og gjennomsnittslønn året før.

Overheng_figur.jpg
Klikk på bildet for å åpne pdf

Fordi pengene allerede er gitt, gis de ikke en gang til – og trekkes derfor fra ramma.

I tillegg vet vi at en del ansatte i løpet av et år vil få ulike lokale lønnstillegg utover det som bestemmes i tariffoppgjøret. Det kan skyldes ansiennitetsopprykk, nyansettelser der den som ansettes får høyere lønn enn den som erstattes, eller tilleggskompetanse som gir lønnstillegg.

Dette er lønnstillegg som kommer helt uavhengig av tariffoppgjørene i mai. Summen av disse lønnstilleggene heter lønnsglidning på tariffspråket. Siden også lønnsglidningen bidrar til høyere gjennomsnittslønn trekkes den fra i det store regnskapet som kalles «ramma».

Det som står igjen når både overheng og glidning er trukket fra ramma er selve tarifftillegget, den prosenten eller det kronebeløpet som ender på lønnsslippen din etter et lønnsoppgjør.

Kort oppsummering:

Ramma er summen av tre elementer:

  1. Overhenget, som er lønnsøkning du allerede har fått året før.
  2. Glidning, som er lønnsøkninger som kommer i løpet av året, utenom tariffoppgjøret.
  3. Selve tarifftillegget som du ser som økning på lønnsslippen etter at tariffoppgjøret er ferdig.