Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Hovedstyret

Forskerforbundets Hovedstyre består av leder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. Hovedstyret velger selv nestleder og har oppnevnt et Arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og et styremedlem. Hovedstyret 2016–2018 består av:

Leder

Professor Petter Aaslestad, NTNU

Tlf: 21 02 34 11

Mobil: 915 20 535

E-post:

Twitter: @PetterAaslestad

 

Høyoppløselig bilde
Flere pressebilder av Petter Aaslestad

Nestleder

Forskningssjef May-Britt Ellingsen, Norut

Mobil: 414 33 786

E-post:

Twitter: @maybrittelli

 

Høyoppløselig bilde

Styremedlemmer

AU-medlem

Professor Steinar Vagstad, Universitetet i Bergen

Mobil: 414 79 185

E-post:

Twitter: @StVagstad

 

Høyoppløselig bilde

Universitetslektor Ellen Karoline Dahl,
UiT Norges arktiske universitet

Mobil: 928 29 334

E-post:

Twitter: @lnkda

 

Høyoppløselig bilde

Professor Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder

Mobil: 997 39 907

E-post:

Twitter: @tomeik

 

Høyoppløselig bilde

Klinisk ernæringsfysiolog Brita Haugum, Akershus universitetssykehus HF

Mobil: 997 39 669

E-post:

Twitter: @BritaHa

 

Høyoppløselig bilde

Forhandlingssjef Kristian Mollestad, Presteforeningen

Mobil: 990 18 742

E-post:

Twitter: @KristianMoll

 

Høyoppløselig bilde

Varamedlemmer

1. vara:

Førstelektor Kristin Ran Choi Hinna, Høgskulen på Vestlandet

Mobil: 905 56 083

E-post:

 

Høyoppløselig bilde

2. vara:

Høgskolelektor Rolf Borgos, Høgskolen i Innlandet

Mobil: 957 25 099

E-post:

Twitter: @RolfBorgos

 

Høyoppløselig bilde

3. vara:

Førsteamanuensis Inger Auestad, Høgskulen på Vestlandet

Mobil: 906 15 206

E-post:

Twitter: @ingeraue

 

Høyoppløselig bilde