Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Hovedstyret

Forskerforbundets Hovedstyre består av leder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. Hovedstyret 2016–2018 består av:

Leder

Professor Petter Aaslestad, NTNU

Tlf: 21 02 34 11

Mobil: 915 20 535

E-post:

Twitter: @PetterAaslestad

 

Høyoppløselig bilde
Flere pressebilder av Petter Aaslestad

Nestleder

Seniorforsker May-Britt Ellingsen, NORUT Tromsø

Mobil: 414 33 786

E-post:

Twitter: @maybrittelli

 

Høyoppløselig bilde

Styremedlemmer

Universitetslektor Ellen Karoline Dahl,
UiT Norges arktiske universitet

Mobil: 928 29 334

E-post:

Twitter: @lnkda

 

Høyoppløselig bilde

Professor Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder

Mobil: 997 39 907

E-post:

Twitter: @tomeik

 

Høyoppløselig bilde

Klinisk ernæringsfysiolog Brita Haugum, Akershus universitetssykehus HF

Mobil: 997 39 669

E-post:

Twitter: @BritaHa

 

Høyoppløselig bilde

Forhandlingssjef Kristian Mollestad, Presteforeningen

Mobil: 990 18 742

E-post:

Twitter: @KristianMoll

 

Høyoppløselig bilde

Professor Steinar Vagstad, Universitetet i Bergen

Mobil: 414 79 185

E-post:

Twitter: @StVagstad

 

Høyoppløselig bilde

Varamedlemmer

1. vara:

Førstelektor Kristin Ran Choi Hinna, Høgskulen på Vestlandet

Mobil: 905 56 083

E-post:

 

Høyoppløselig bilde

2. vara:

Høgskolelektor Rolf Borgos, Høgskolen i Innlandet

Mobil: 957 25 099

E-post:

Twitter: @RolfBorgos

 

Høyoppløselig bilde

3. vara:

Førsteamanuensis Inger Auestad, Høgskulen på Vestlandet

Mobil: 906 15 206

E-post:

Twitter: @ingeraue

 

Høyoppløselig bilde