Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Hovedstyret

Forskerforbundets Hovedstyre i perioden 2016–2018 består av leder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. Hovedstyret velger selv nestleder og har oppnevnt et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og et styremedlem.

Det nye Hovedstyret 2019–2021 finner du her

Hovedstyret 2016–2018 består av:

Leder

Professor Petter Aaslestad, NTNU

Telefon 915 20 535

E-post

Twitter @PetterAaslestad

 

Høyoppløselig bilde
Flere pressebilder av Petter Aaslestad

Nestleder

Forskningssjef May-Britt Ellingsen, Norut

Telefon 414 33 786

E-post

Twitter @maybrittelli

 

Høyoppløselig bilde

Styremedlemmer

AU-medlem

Professor Steinar Vagstad, Universitetet i Bergen

Telefon 414 79 185

E-post

Twitter @StVagstad

 

Høyoppløselig bilde

Universitetslektor Ellen Karoline Dahl,
UiT Norges arktiske universitet

Telefon 928 29 334

E-post

Twitter @lnkda

 

Høyoppløselig bilde

Professor Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder

Telefon 997 39 907

E-post

Twitter @tomeik

 

Høyoppløselig bilde

Klinisk ernæringsfysiolog Brita Haugum, Akershus universitetssykehus HF

Telefon 997 39 669

E-post

Twitter: @BritaHa

 

Høyoppløselig bilde

Forhandlingssjef Kristian Mollestad, Presteforeningen

Telefon 990 18 742

E-post

Twitter @KristianMoll

 

Høyoppløselig bilde

Varamedlemmer

1. vara:

Førstelektor Kristin Ran Choi Hinna, Høgskulen på Vestlandet

Telefon 905 56 083

E-post

 

Høyoppløselig bilde

2. vara:

Høgskolelektor Rolf Borgos, Høgskolen i Innlandet

Telefon 957 25 099

E-post

Twitter @RolfBorgos

 

Høyoppløselig bilde

3. vara:

Førsteamanuensis Inger Auestad, Høgskulen på Vestlandet

Telefon 906 15 206

E-post

Twitter @ingeraue

 

Høyoppløselig bilde