Nytt fra Hovedstyret (juni 2022)

Torsdag 16. juni var Forskerforbundets hovedstyre på en runde med institusjonsbesøk i hovedstaden.

Article Image

Hovedstyret på besøk på Munch-museet

Hovedstyret møtte institusjonsledelse og lokallag ved Munch-museet, Folkehelseinstituttet og Kunsthøgskolen for å lære og for å diskutere aktuelle utfordringer i kunnskapssektoren.

Tillitsvalgt (og kurator) ved Munch-museet Trine Otte Bak Nielsen rakk også å gi hovedstyret en lynrask omvisning på museet.

På styremøte fredag 17. juni behandlet Hovedstyret høringsuttalelser om NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet (Kierulf-utvalget) og om forslag til endringer i eksportkontrollforskriften. Hovedstyret drøftet også videre oppfølging av sak om arbeidstid for vitenskapelig ansatte og fikk en orientering om praktisering av medlemskapsparagrafen i Forskerforbundets vedtekter.

Neste hovedstyremøte er 7.–9. september 2022. Møtet kombineres med studietur til Brussel.