Nytt fra Hovedstyret (januar 2022)

På periodens første styremøte 26. januar behandlet Hovedstyret styrets handlingsplan for 2022 og revidert budsjett for 2022.

Hovedstyret hadde en gjennomgang og drøfting om de kommende lønnsoppgjørene i offentlig sektor. Hovedstyret fastsatte tema for årets møte i Landsrådet 22.–23. mars, fordelte ansvar for deltakelse på sektorseminarene i 2022 og vedtok møteplan for styremøtene i 2022.

Belinda Eikås Skjøstad fra Universitetet i Oslo ble valgt som medlem av Hovedstyrets arbeidsutvalg (AU) i 2022. Arbeidsutvalget består dermed av leder Guro Lind, nestleder Kristian Mollestad og styremedlem Belinda Eikås Skjøstad.

Neste hovedstyremøte er torsdag 3. mars 2022.