Nytt fra Hovedstyret (september 2021)

Mandag 6. og tirsdag 7. september besøkte Hovedstyret Stavanger. I tillegg til ordinært styremøte hadde Hovedstyret møter med lokale tillitsvalgte og institusjonsledelsen ved Universitetet i Stavanger og Museene i Stavanger (MUST).

HS_MUST_2021.jpg
Møte med lokallagsstyret ved MUST på Stavanger museum

På dagsorden på styremøtet sto behandling av saksdokumenter til representantskapsmøtet i oktober, innspill til revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og regnskap for 1. halvår 2021.

Hovedstyret behandlet også forslag til vedtektsendringer som skal fremmes for Representantskapet, og drøftet ulike modeller for budsjett og kontingentsatser for neste treårsperiode.

Lisbeth Aune (NTNU) ble oppnevnt som nytt medlem av ekspertutvalget for nytt lønnssystem i staten, og utvalgets mandat ble justert.

Neste hovedstyremøte avholdes torsdag 14. oktober 2021.