Nytt fra Hovedstyret (oktober 2021)

På Hovedstyrets møte 14. oktober 2021 ble arbeid frem mot hovedtariffoppgjørene i 2022 drøftet.

På dagsorden på styremøtet sto også oppfølging av politikkdokumenter til Unios kongress 8.–9. desember, oppnevning av delegater til Unio-kongressen og Unio-konferansen, innspill til Kierulf-utvalget om akademisk ytringsfrihet, og drøfting av videre prosess for ansettelse av generalsekretær.

Neste hovedstyremøte avholdes torsdag 2. desember 2021, og er det siste møtet i inneværende styreperiode.