Nytt fra Hovedstyret (mars 2021)

På digitalt styremøte 4. mars behandlet Hovedstyret nye utkast til justert verdiplattform og nytt arbeidsprogram for Forskerforbundet for perioden 2022–2024.

Dokumentene, som har vært på høring til lokallag og foreninger, skal behandles på Landsrådets møte i mars 2021, og endelig vedtas av Representantskapet i oktober.

Hovedstyret behandlet Forskerforbundets overordnede krav til Unio i de kommende lønnsforhandlingene i mellomoppgjøret 2021.

Oppfølging av økonomiutvalgets innstilling og fremlegg av prioriterte temaer til Landsrådet 2021 ble drøftet. Hovedstyret diskuterte også bruk av strategiske midler til medlemsrekruttering i 2021.

Det planlegges for institusjonsbesøk til Stavanger i september dersom smittevernsituasjonen tillater det.

Neste hovedstyremøte er torsdag 6. mai 2021.