Nytt fra Hovedstyret (mai 2021)

På digitalt styremøte 6. mai behandlet Hovedstyret justerte rutiner for varsling i Forskerforbundet, oppfølging av Økonomiutvalgets rapport og oppfølging av andre saker fra Landsrådet 2021.

Hovedstyret godkjente regnskap for 2020 og vedtok en justert investeringsstrategi for Forskerforbundet. Arbeidet med forslag til budsjett for 2022-2024 startet opp, med en drøfting av hovedprinsipper for budsjetteringen for perioden.

Neste hovedstyremøte er tirsdag 15. juni 2021.