Nytt fra Hovedstyret (juni 2021)

Hovedstyret i Forskerforbundet var samlet til styremøte på Grand Hotel i Oslo 15. juni. Det var første gang styret møttes fysisk siden september 2020, og i mellomtiden har det vært avholdt mange styremøter på Zoom.

På dagsorden sto behandling av utkast til Forskerforbundets forslag til ny stillingsstruktur i universitets-og høyskolesektoren, og gjennomgang av siste utkast til Verdiplattform og Arbeidsprogram 2022–2024 før sluttbehandling på representantskapsmøtet i oktober.

Hovedstyret drøftet og vedtok høringsuttalelser om Universitets- og høgskolerådets veileder for vurdering i akademiske karriereløp, Kunnskapsdepartementets strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling og Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i egenbetalingsforskriften.

Hovedstyret behandlet også forslag til vedtektsendringer som skal fremmes for Representantskapet, og drøftet ulike modeller for kontingentsatser for neste treårsperiode.

Neste hovedstyremøte avholdes mandag 6. og tirsdag 7. september 2021.