Nytt fra Hovedstyret (januar 2021)

På digitalt styremøte 28. januar behandlet Hovedstyret oppsummering av styrets handlingsplan for 2020 og vedtok en ny handlingsplan for arbeidet i 2021. Et revidert budsjett for 2021 ble også vedtatt.

Hovedstyret behandlet også Forskerforbundets krav til de kommende forhandlingene om ny hovedavtale i staten og drøftet høringsuttalelse om forslaget om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år.

Belinda Eikås Skjøstad fra Universitetet i Oslo ble valgt som medlem av Hovedstyrets arbeidsutvalg (AU) i 2021. Arbeidsutvalget består dermed av leder Guro Lind, nestleder Kristin Dæhli og styremedlem Belinda Eikås Skjøstad.

Hovedstyret fikk også en gjennomgang av Forskerforbundets investeringsstrategi og kapitalforvaltning fra Grieg Investor ved Steinar Lille.

Neste hovedstyremøte er torsdag 4. mars 2021.