Nytt fra Hovedstyret (desember 2021)

Forskerforbundets hovedstyre 2019–2021 hadde sitt siste styremøte torsdag 2. desember 2021.

Hovedstyret drøftet lønnsoppgjøret i staten 2022, arbeidet med nytt lønnssystem samt konfliktberedskapsarbeidet.

På dagsorden sto også oppfølging av det videre arbeidet vedrørende arbeidstid for vitenskapelig ansatte i UH-sektoren, ferdigstilling av Hovedstyrets beretning for 2019-2021, innspill til statsbudsjettet for 2023 og drøfting av status og veien videre for Forskermeldingen.

Etter henvendelse fra KEFF presiserte Hovedstyret i et eget vedtak at kliniske ernæringsfysiologer i kommunal sektor er medlemsberettigede i Forskerforbundet. Hovedstyret vil drøfte praktiseringen av vedtektenes § 2 om medlemskap på et styremøte i løpet av 1. kvartal 2022.

Det nyvalgte Hovedstyret 2022–2024 skal ha sitt første styremøte onsdag 26. januar 2022.