Nytt fra Hovedstyret (september 2020)

Hovedstyret i Forskerforbundet har vært samlet i Oslo til to dagers styreseminar og styremøte mandag 21. og tirsdag 22. september 2020.

På styremøtet ble Forskerforbundets arbeid med klima- og miljømål diskutert, og en plan for det videre arbeidet ble vedtatt.

Hovedstyret vedtok høringsuttalelse til forslag til endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Hovedstyret behandlet også halvårsrapport om handlingsplanen for 2020 og driftsregnskap for 1. halvår 2020, og forslag til temaer for digitalt møte i Landsrådet 2.–3. november ble vedtatt.

Neste hovedstyremøte er torsdag 29. oktober 2020.