Nytt fra Hovedstyret (mars 2020)

Hovedstyret har vedtatt Forskerforbundets overordnede krav til Unio i årets hovedtariffoppgjør, og drøftet innspill til videre arbeid med åpen tilgang til publikasjoner og datasett (Lisensutredningen).

På styremøtet 5. mars hadde Hovedstyret også en første drøfting av innstillingen fra Universitets- og høyskolelovutvalget og av innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med en stortingsmelding om styring av statlige universiteter og høyskoler.

Forslag til dagsorden for møtet i Landsrådet 24.–25. mars ble fastsatt. Det ble besluttet å legge årets institusjonsbesøk 11.–12. juni til Stavanger og årets studietur utenlands til England (9.–11. september).

Hovedstyret fikk en presentasjon av medlemsundersøkelsen utført av Ipsos, og en gjennomgang av Forskerforbundets medlemsstatistikk for 2019.

Neste hovedstyremøte er onsdag 6. mai 2020 i Oslo.