Nytt fra Hovedstyret (mai 2020)

Hovedstyret har vedtatt høringsuttalelse om forslag til ny lov om universiteter og høyskoler og innspill til stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler.

HS_zoom.jpg
For første gang ble styremøtet denne gangen avviklet digitalt via Zoom.

Hovedstyret vedtok etiske retningslinjer og rutiner for varsling i Forskerforbundet. Styret drøftet også innhold, prosess og finansiering for en forskermelding, og ekstraordinære medlemsrekrutteringstiltak.

Årsregnskapet for 2019 ble godkjent og legges fram for Representantskapet 2021 for endelig vedtak.

  • Høringsuttalelse Ny lov om universiteter og høyskoler (NOU 2020:3)
  • Innspill til stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

Neste hovedstyremøte er fredag 12. juni 2020.