Nytt fra Hovedstyret (juni 2020)

Hovedstyret i Forskerforbundet hadde digitalt styremøte fredag 12. juni. Leder for økonomiutvalget, Ann Cecilie Bergene, la frem utvalgets rapport og anbefalinger. Rapporten skal nå sendes på høring til lokallagene.

Hovedstyret vedtok kommentarer til regjeringens strategi for helhetlig politikk for instituttsektoren, og drøftet justerte krav til det utsatte tariffoppgjøret 2020.

Hovedstyret vedtok å oprettholde ordningen med en ansattrepresentant som møter som observatør med tale- og forslagsrett i styresaker som angår personalforhold.

Det ble orientert om de pågående digitaliseringsprosjektene, og regnskap for 1. kvartal 2020 ble behandlet.

Neste hovedstyremøte er mandag 21. og tirsdag 22. september 2020.