Nytt fra Hovedstyret (januar 2020)

Hovedstyret har vedtatt handlingsplan og revidert budsjett for 2020, og sluttet seg til et utkast til etiske retningslinjer og varslingsrutiner som nå sendes på høring i organisasjonen.

På styremøtet 30. januar ble Steinar Vagstad fra Universitetet i Bergen gjenvalgt som medlem av hovedstyrets arbeidsutvalg (AU) i 2020. AU besår dermed av leder Guro Elisabeth Lind, nestleder Kristin Dæhli og styremedlem Steinar Vagstad.

Guro Elisabeth Lind, Kristin Dæhli, forhandlingssjef Jorunn Solgaard og seniorrådgiver Andreas Christensen fortsetter som Forskerforbundets representanter i forhandlingsutvalget Unio stat de neste to årene. Representantene i de øvrige forhandlingsutvalgene ble også gjenoppnevnt for en ny toårsperiode.

Som et ledd i å styrke Forskerforbundets fag- og forskningspolitiske arbeid vedtok Hovedsytret å utvide fagpolitisk seksjon i sekretariatet med en ny stilling.

Neste hovedstyremøte er torsdag 5. mars 2020 i Oslo.