Nytt fra Hovedstyret (mars 2019)

På hovedstyrets møte 7. mars 2019 ble Forskerforbundets opphavsrettsutvalg gjenoppnevnt for 2019.

Hovedstyret drøftet også krav til tariffoppgjørene 2019, dagsorden for årets møte i Landsrådet, oppnevning av økonomiutvalg og gjennomføring av en nasjonal stipendiatkampanje.

Professor Olav Torvund fortsetter som leder av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg, og hovedbibliotekar Hilde Trygstad, professor Helge Rønning og seniorkurator Birgitte Sauge fortsetter som medlemmer av utvalget. Les mer om opphavsrettsutvalget.

Hovedstyret valgte seniorrådgiver Andreas Christensen som Forskerforbundets fjerde representant i forhandlingsutvalget Unio stat. De øvrige representantene er leder Guro Elisabeth Lind (som leder Unio stat), nestleder Kristin Dæhli og forhandlingssjef Jorunn Solgaard.

Hovedstyret vedtok at det skal gjennomføres en nasjonal rekrutteringskampanje rettet mot stipendiater høsten 2019. Kampanjen gjennomføres i perioden september til desember.

Hovedstyret hadde en første drøfting av sammensetningen av Økonomiutvalget som representantskapet 2018 vedtok å opprette. Endelig valg av utvalgsmedlemmer skjer på neste styremøte i mai.

Hovedstyrets institusjonsbesøk 13.–14. juni legges til Ås med møter med tillitsvalgte og institusjonsledelse ved NMBU og andre lokallag i området. Studieturen 12.–13. september legges til Athen med besøk ved Det norske instituttet.

Forskerforbundet er medlem av nettverket Scholars at Risk Norway (SAR), og Hovedstyret vedtok å tilby gratis gjestemedlemskap i Forskerforbundet til de SAR-forskerne som oppholder seg ved norske institusjoner.

Neste hovedstyremøte er mandag 6. mai 2019.