Nytt fra Hovedstyret (januar 2019)

Forskerforbundets hovedstyre 2019–2021 hadde sitt første styremøte 31. januar 2019.

Hovedstyret vedtok innspill til Plan S, handlingsplan for Forskerforbundet 2019 og reviderte retningslinjer for AU. Det ble også oppnevnt medlemmer til forhandlingsutvalget Unio stat, og krav til tariffoppgjøret 2019 ble drøftet.

  • Forskerforbundets innspill til Forskningsrådet om implementeringsplan for Plan S
  • Brev til Kunnskapsdepartementet om konsekvensutredning av Plan S

Hovedstyret valgte leder Guro Elisabeth Lind, nestleder Kristin Dæhli og forhandlingssjef Jorunn Solgaard som Forskerforbundets representanter i Unio stat. Den fjerde representanten velges på styremøtet i mars, og styremedlem Steinar Vagstad fortsetter i Unio stat frem til dette møtet.

Hovedstyret vedtok reviderte retningslinjer for Arbeidsutvalget. AU skal fortsatt bestå av leder, nestleder og et styremedlem. Det tredje AU-medlemmet skal fortsatt velges for ett år av gangen, og Hovedstyret valgte Steinar Vagstad som medlem av AU i 2019. 

Hovedstyret drøftet overordnede krav til Unio i forbindelse med tariffoppgjørene i 2019. Det ble også vedtatt å prolongere arbeidsgruppen som ser på nytt lønnssystem i staten, med unntak av forbundets nestleder som trer ut av gruppen og erstattes av en tillitsvalgt som AU utnevner.

Neste hovedstyremøte er 7. mars 2019.