Nytt fra Hovedstyret (desember 2019)

På årets siste styremøte vedtok Hovedstyret ny lønnspolitikk for Forskerforbundet 2020–2022.

Hovedstyret vedtok et første innspill til statsbudsjettet for 2021, i forkant av regjeringens budsjettkonferanse i mars 2020.

Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg ble gjenoppnevnt for en toårsperiode. Utvalget ledes av professor Olav Torvund.

Det ble også vedtatt å oppnevne et ekspertutvalg som skal gi råd til Hovedstyret i arbeidet med gjennomgang av styringspolitikken for statlige universiteter og høgskoler.

Hovedstyret fordelte deltakelse på neste års sektorseminar mellom seg. Regnskap for 3. kvartal 2019 ble tatt til etterretning, og styret vedtok ramme og innretning for lønnsoppgjøret i sekretariatet per 1. januar 2020.

Neste hovedstyremøte er torsdag 30. januar 2020 i Oslo.