Ekspertutvalg glidning

Ekspertutvalget på glidning i det statlige tariffområdet skal gi råd til Hovedstyret i arbeidet med å sikre våre medlemmer sin andel av glidningen.

Hovedstyret har vedtatt å sette ned et ekspertutvalg på glidning i det statlige tariffområdet. Utvalget skal gi råd til Hovedstyret i arbeidet med å sikre våre medlemmer sin andel av glidningen.

Ekspertutvalget har funksjonstid til utgangen av 2023.

Medlemmer av utvalget:

Steinar Vagstad, professor og tillitsvalgt ved Universitetet i Bergen
Gunnar Arisholm, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt

Fra sekretariatet: forhandlingssjef Jorunn Solgaard.

Mandat:

Ekspertutvalget er et rådgivende organ for Hovedstyret i spørsmål knyttet til hvordan glidning og andre økonomiske utfordringer skal behandles, både i det statlige tariffområdet og i Virke-området. I tillegg kan Hovedstyret ved behov gi konkrete bestillinger til ekspertutvalget.

Utvalget skal etablere et kunnskapsgrunnlag for hvordan glidning skapes i departementsområdet og de underliggende virksomhetene for å sikre våre medlemmer sin andel av glidningen.

 

(HS-sak 49/22, 08.09.22)