Arbeidsgruppe tariff

Arbeidsgruppe tariff – oppfølging av lokale forhandlinger i staten.

Arbeidsgruppa ble administrativt nedsatt i etterkant av sektorseminaret for universiteter og vitenskapelige høyskoler 22.-24. november 2023.

Arbeidsgruppa har foreløpig funksjonstid frem til strategiseminar 8. april 2024 (funksjonstid kan bli forlenget).

Medlemmer av arbeidsgruppa:

Lena Kjøbli, hovedtillitsvalgt ved NMBU
Lisbeth Aune, hovedtillitsvalgt ved NTNU
Bjørn Gunnar Tafjord, hovedtillitsvalgt ved Høgskulen i Volda
Ana Banica, tillitsvalgt ved Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Bjørn Håkon Eketuft Rygh, tillitsvalgt ved Riksantikvaren.

Mandat:

Arbeidsgruppa skal bistå sekretariatet i å avklare hvilke behov lokallagene har knyttet til bistand, oppfølging og gjennomføring av de lokale forhandlingene.