Arbeidsgruppe tariff

Arbeidsgruppe tariff – oppfølging av lokale forhandlinger i staten.

Arbeidsgruppa ble administrativt nedsatt i etterkant av sektorseminaret for universiteter og vitenskapelige høyskoler 22.-24. november 2023.

Arbeidsgruppa har foreløpig funksjonstid frem til strategiseminar 8. april 2024 (funksjonstid kan bli forlenget).

Medlemmer av arbeidsgruppa

Lena Kjøbli, hovedtillitsvalgt ved NMBU
Lisbeth Aune, hovedtillitsvalgt ved NTNU
Bjørn Gunnar Tafjord, hovedtillitsvalgt ved Høgskulen i Volda
Ana Banica, tillitsvalgt ved Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Bjørn Håkon Eketuft Rygh, tillitsvalgt ved Riksantikvaren.

Mandat

Arbeidsgruppa skal bistå sekretariatet i å avklare hvilke behov lokallagene har knyttet til bistand, oppfølging og gjennomføring av de lokale forhandlingene.