Nordisk møte 2024

Velkommen til det nordiske møtet
10.–12. juni 2024 i Bergen.

Welcome to the Nordic Meeting in Bergen.

Dette er en samleside med informasjon for delegatene til Nordisk møte for fagforeninger for ansatte i høyere utdanning.
Her finnes program, deltakerliste, oppdatert informasjon og alt som deltakerne ønsker å dele.