Forskningspolitisk seminar 2016

«Hvem eier forskningen?» Det er tittelen på årets forskningspolitiske seminar, som Forskerforbundet arrangerte tirsdag 15. november 2016. Fikk du ikke vært til stede? Se video av innledninger og partidebatt her.

Article Image

(Forskningspolitisk seminar 2016) Forskerforbundet

Etter et år med flere konflikter i skjæringspunktet mellom forskning, politikk og næringsinteresser, satte seminaret søkelyset på hvordan den akademiske friheten utfordres i dag. I tillegg ble aktuelle temaer som åpen tilgang til forskningsresultater og hemmelighold i forskningen diskutert.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innledet om regjeringens politikk for eierskap til forskning. Vi tjuvstartet også valgkampen med en paneldebatt der samtlige stortingspartier deltok, med Aslak Bonde som ordstyrer. Temaet for debatten var «forskning, næring, politikk».

Partidebatten ble avsluttet med at samtlige stortingspartier undertegnet Forskerløftet – en erklæring til støtte for akademisk frihet og en oppfordring til forskere om å delta i samfunnsdebatten.

Politikerne undertegnet forskerløftet (15.11.16)