Forskningspolitisk seminar 2013

Forskningspolitisk seminar ble arrangert 5. november 2013 på Hotel Bristol i Oslo. Les Kunnskapsministerens tale og de andre innleggene

Article Image

(Forskningspolitisk seminar 2013)

Tema for seminaret var "Langtidsplan for forskning: Innhold og veivalg".

Stoltenbergregjeringen varslet at den vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i 2014. Ideen om en langtidsplan er i tråd med innspillene fra flere aktører om behov for større langsiktighet i forskningspolitikken.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innledet om Solbergregjeringens forskningspolitikk (talen kan leses her) og lovet å legge fram en langstidsplan i løpet av neste år. Det var en offensiv kunnskapsminister som gikk langt i å love et taktskifte i investeringene i forskning. Isaksen fastslo at regjeringen ønsker å styrke konkurransearenaene og øke den resultatbaserte delen av finansieringen til universitets- og høgskolesektoren.

I de påfølgende kommentarene fra medlemmer av Stortingets KUF-komité og aktører i salen ble ministeren utfordret på midlertidigheten i sektoren og det å skape gode og attraktive forskerkarrierer, og innretningen på den økte resultatbaserte finansieringen.

Sveriges erfaringer med fireårige budsjetter for forskning, av Mats Benner, professor ved Lunds Universitet

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den?, av Arvid Hallén, direktør Forskningsrådet

Langtidsplan for forskning – næringslivets behov, av Tore Li, seniorrådgiver NHO

Hva må med i en langtidsplan for forskning? Innspill fra forskningssektoren

Innlegg fra Erlend Smeland, direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus

Innlegg fraLars Holden, leder for Forskningsinstituttenes fellesarena og direktør ved Norsk Regnesentral

Innlegg fra Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder