Forskningspolitisk seminar 2011

Forskningspolitisk seminar ble arrangert tirsdag 22. november 2011 på Hotel Bristol i Oslo. Temaet for årets seminar var forskningsfinansiering, og seminaret samlet nærmere 300 deltakere fra utdannings- og forskningssektoren.

– Det er viktig at vi diskuterer innretningen på finansieringen, ikke bare størrelsen, sa statsråd Tora Aasland da hun innledet til debatt på Forskerforbundets årlige forskningspolitiske seminar.

Her kan du lese innleggene fra seminaret:

Program (pdf)

Statsråd Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet:
Regjeringens vitenskapspolitikk

Paul Chaffey, Abelia:
Instituttsektor – mellom marked og akademia (pdf)

Dag O. Hessen, Universitetet i Oslo:
Forskningsfinansiering og tid til FoU fra et forskerperspektiv – potensial for å produsere (mer og) bedre? (pdf)

Arvid Hallén, Forskningsrådet:
Forskningsrådet som nasjonal konkurransearena (pdf)

Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen:
Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom (pdf)

Toril Moi, Duke University:
Hvorfor vinner vi ikke fram? Om verdien av humaniora (pdf)