Forskningspolitisk seminar 2009

Forskerforbundets forskningspolitiske seminar, ”Forskning som motkonjunkturpolitikk”, ble arrangert tirsdag 3. november 2009 på hotell Bristol i Oslo.

Her kan du lese innlegg og presentasjoner fra seminaret.

Program (pdf)

Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet:
Klima for (radikal) forskning!

Marianne Aasen, Stortinget: 
Høyere utdanning og forskning – aktuelle utfordringer (pdf)

Jan I. Haaland, Universitets- og høgskolerådet:
Forskningsressurser i en finanskrisetid (pdf)

Margaret Eide Hillestad, Senterpartiet:
Spredning av forskningsressurser i en finanskrisetid (pdf)

Svein Sundsbø, Norsk Industri: 
Er krisetiltakene tilstrekkelig for å redde norsk industri? (pdf)

Lars Holden, Norsk Regnesentral/FFA:
Hvilken betydning har forskningssektoren i en finanskrisetid? (pdf)