Forskningspolitisk seminar 2005

Det var rekordstor deltakelse med 340 påmeldte til Forskerforbundets forskningspolitiske seminar "Norge som kunnskapsnasjon" 8. november 2005.

Store forventninger var knyttet til statsråd Øystein Djupedals innledningsforedrag. Og reaksjonene var positive.

Både hans løfter om fortsatt stor - og målrettet - forskningsinnsats, statlig eierskap til universiteter og høgskoler, samt et varsel om å fjerne adgangen til 12 års midlertidig tilsetting ble vel mottatt av forsamlingen.

Dagen ble avsluttet med en mottakelse i anledning Forskerforbundets 50-årsjubileum, der det ble gratulert fra Stortinget, UFD, Forskningsrådet, NHO, institusjoner i sektoren, nordiske søsterorganisasjoner og Forskerforbundets lokallag.