Forskningspolitisk seminar 2004

Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 9. november samlet mer enn 300 deltakere til debatt om internasjonalisering av forskning og høyere utdanning.