Forskningspolitisk seminar 2002

Forskerforbundets forskningspolitiske seminar "Økt konkurranse – økt kvalitet?" fant sted 23. oktober 2002 på hotell Bristol i Oslo.

Statsråd Kristin Clemet åpnet seminaret. Målet for seminaret var å belyse virkningene av de nye rammebetingelsene som gjelder i sektoren og drøfte forutsetningene for å lykkes med reformene. Kvalitetsreformen i høyere utdanning er en sentral del av bakgrunnen, men også omstillinger og privatisering i instituttsektoren, etablering av randsoneselskap og skjerpete krav til tildeling av forskningsmidler, illustrerer utviklingen.

Både universitetene, høgskolene og instituttsektoren opplever økende konkurranse, om driftsbevilgninger, oppdragsmidler, langsiktige forskningsprogrammer, om å rekruttere og utdanne flest mulig studenter og skaffe seg det beste personalet. Institusjonene forventes i større grad enn før å være aktører i et marked der innsats skal gi resultater.

Hvilke kriterier er det som avgjør hvem som vinner? Konkurrerer man på kvalitet og/eller kvantitet? Hva blir de kortsiktige og langsiktige konsekvensene av de nye rammebetingelsene?