Vil styrke dialogen med lokallag og tillitsvalgte

Generalsekretær Birgitte Olafsen inviterer til digitale møter med lokallag og tillitsvalgte. Mål: Bedre informasjonsflyt og bedre støtte til lokallagene.

Article Image

Generalsekretær Birgitte Olafsen vil invitere alle Forskerforbundets lokallag til uformelle møter, og starter med noen av de aller minste.

Forskerforbundet har rundt 280 lokallag - fra de største med over 2000 medlemmer, til de minste med bare tre. Og for tillitsvalgte under tidspress er det ikke alltid så lett å få med seg hva som skjer sentralt, eller å ta sine lokale bekymringer videre.

Nå vil generalsekretær Birgitte Olafsen styrke dialogen med lokallagene, og hun starter med de minste.

– Vi kan bli flinkere til å informere lokallagene, og vi kan gjøre det lettere for de lokale tillitsvalgte å lufte bekymringer og ideer med oss. Derfor starter vi nå en møterekke der vi vil invitere alle lokallag til dialog, cirka ti lokallag av gangen. Vi starter med noen av de aller minste, nå i april, sier hun.

De tillitsvalgte vil få invitasjoner til møtene, som skjer digitalt og varer en time.

– Målet er at det skal være uformelt og lav terskel. Lett å delta, og lav terskel for å ta opp store og små utfordringer med oss. Målet er god informasjonsutveksling, og å sørge for at lokallagenes behov blir godt dekket, sier Olafsen.

Snart vil også forbundsleder Guro Elisabeth Lind invitere alle tillitsvalgte til åpen time. Også det vil skje digitalt.

– Slike åpne møter med Guro var noe vi var gode til under pandemien, da vi ble tvunget over på digitale møtearenaer. Siden da har vi kanskje glemt litt at dette er en enkel og god måte å møte de tillitsvalgte på. Målet er at Guro kan fortelle om forbundets politiske aktivitet, svare på spørsmål og få innspill fra de tillitsvalgte. Dette er selvfølgelig ikke noe som skal erstatte høringer i lokallagene i viktige saker, men et frivillig tilbud til alle som vil ha en oppdatering på Forskerforbundets arbeid, sier Olafsen.