Trenger du fagbokhandel på campus?

Er det viktig med tilgang på trykte bøker på campus? Fagbokhandelen Akademika gjennomfører for tiden en undersøkelse hvor de ønsker å nå ansatte ved universiteter og høgskoler.

Article Image

Foto: Akademika

Fagbokhandelen Akademika gjennomfører for tiden en undersøkelse hvor de ønsker å nå ansatte ved universiteter og høgskoler. Ved siden av studenter er dette den viktigste kundegruppen for Akademika.

For å kunne gjøre en best mulig jobb er Akademika avhengig av informasjon om behovene de ansatte har for faglitteratur i undervisning, formidling og forskning – og i hvilken grad en dagbokhandel på campus kan bidra til dette. Forskerforbundet oppfordrer aktuelle medlemmer til å delta i undersøkelsen, som finnes her https://surveys.enalyzer.com?pid=4ter6rak&Plattform=FF