– Tillitsreformen ble en flopp

– Tillitsreformen var et av regjeringens største valgløfter, men etter snart tre år har lite skjedd. Forskere og undervisere har verken fått bedre tid, større faglig frihet eller økt medbestemmelse, mener Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind innledet om tillit og universitetsdemokrati for Unios utdanningskonferanse 4. april.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind var blant innlederne da Unio inviterte til Utdanningskonferanse 4. april. Linds tema var «Tillit, universitetsdemokrati og faglig medvirkning», og hun brukte innledningen til å gjøre opp status for regjeringens lovede tillitsreform.

– Jeg tror løftet om en tillitsreform i offentlig sektor var en viktig grunn til at dagens regjering ble valgt. Hundretusenvis av offentlig ansatte var lei unødvendige rapporteringskrav, tidstyver og manglende medbestemmelse, og savnet tid og handlingsrom til å bruke sitt faglige skjønn til beste for elever, pasienter og studenter, oppsummerte Lind.

Men snart tre år etter stortingsvalget i 2021, har lite skjedd.

– Flere ganger har vi etterlyst regjeringens oppfølging av reformen. Jeg har blitt stadig mer bekymret for at tillitsreformen i virkeligheten er de rød-grønnes svar på Solberg-regjeringens ABE-kutt. Fasit etter snart tre år er uansett at våre medlemmer verken har fått mer tid til kjerneoppgavene, større faglig handlingsrom eller økt medbestemmelse, sa Lind.

Hun mente det eneste som er igjen av tillitsreformen er stadig nye bestillinger til forskere og undervisere fra politisk hold, som følges av ordene «vi har tillit til at de ansatte løser også dette».

– Min oppsummering er dessverre at tillitsreformen ble en flopp. Med mindre regjeringen kaster seg rundt og leverer i siste runde. Lite hadde gjort meg mer glad, avsluttet hun.