Til minne om Per Nyborg

Tidligere leder av Forskerforbundet, Per Nyborg, vil huskes som en bauta innenfor norsk forskning og høyere utdanning.

Article Image

Per Nyborg døde fredelig, 87 år gammel, på Diakonhjemmet søndag 24. mars. Han spilte gjennom tiår en svært viktig rolle for utviklingen av norsk forskning og høyere utdanning.

Nyborg var leder av Forskerforbundet i perioden 1972-1976. Han var blant de første som virkelig satte den høye midlertidigheten blant vitenskapelig ansatte på dagsorden, og bidro sterkt til utviklingen av Forskerforbundet som en mer slagkraftig interesseorganisasjon. Han var også leder av forbundets internasjonale utvalg. Nyborg ble i 2006 utnevnt til æresmedlem av Forskerforbundet.

Per Nyborg var i en årrekke generalsekretær i Det norske universitetsråd, og fra 2000 den aller første generalsekretæren i det sammenslåtte Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Han har også lagt ned en betydelig innsats for arbeidet med høyere yrkesfaglig utdanning.

Nyborg skrev flere bøker, blant annet Den sosiale dimensjonen i høyere utdanning: Glimt fra utdanning og forskning gjennom 50 år (2013) som beskriver hans lange og imponerende virke til beste for norsk og interasjonal høyere utdanning. Hans internasjonale arbeid bidro blant annet til at norsk forskning fikk innpass i EUs forskningsprogrammer, og han var sentral i utviklingen av Bologna-prosessen som samordner utdanningspolitikken mellom europeiske land.

Hans innsats for forskning og utdanning har satt spor som vil bli stående for all framtid.

Per Nyborg begraves 8. april.