Månedens tillitsvalgt Fredrik Gregersen

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Månedens tillitsvalgt» vil vi løfte frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt.

Article Image

Fredrik Gregersen

Navn: Fredrik Gregersen
Arbeidssted: Transportøkonomisk institutt
Antall medlemmer: 33
Tariffområde: Abelia
Medlem siden: 2017
Tillitsvalgt siden: Hovedtillitsvalgt (2020), medlem i styret siden 2018

Hvorfor ble du medlem i Forskerforbundet?

Vi jobber sammen for bedre vilkår for hele forsknings- og utdanningssektoren i Norge. Det er et utrolig viktig arbeid for å fremme kunnskapen og fremtiden til hele landet.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?

Alt man lærer, og ikke minst alle de hyggelige medlemmene og andre tillitsvalgte man får møte.

Og hva er det vanskeligste?

Å finne de gode løsningene for hele instituttet og enkeltmedlemmer.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?

Dra på kurs. Kursene til Forskerforbundet er lærerike, men også en fin plass å møte andre tillitsvalgte. Nettverket jeg har fått har også vært nyttig i flere forskningsprosjekter.  Ellers er det lurt å ringe Forskerforbundets sekretariat om det er konkrete saker man trenger innspill på. De er der for deg og dine medlemmer.

Ta en titt på vår kurskalender her: Kurs - Forskerforbundet

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?

Forskerforbundet tar godt vare på sine tillitsvalgte! Men enda mer erfaringsutveksling mellom tillitsvalgte hadde vært bra. En arena der man kunne diskutere hvordan man møter medlemmer og ledelse i ulike typer saker hadde eksempelvis vært nyttig.

Hva er ditt beste vervetips?

Ta kontakt med nye ansatte.

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!

Alle de hyggelige kollegaene man møter hver dag. Det er også kjempegøy å jobbe med dagsaktuelle temaer som opptar folk flest.