Lønnsundersøkelse ikke-statlig sektor 2023

Mandag 8. januar sendte vi ut spørreskjema for vår årlige lønnsstatistikk til alle yrkesaktive medlemmer i ikke-statlige sektorer. Lønnsstatistikken er et av våre fremste hjelpemidler i tariffarbeidet, og vi setter derfor stor pris på om så mange som mulig svarer. Siste frist er fredag 26. januar 2024.

Article Image

Lønnsstatistikken er Forskerforbundets viktigste informasjonsgrunnlag når det gjelder lønnsnivået blant medlemmene og danner grunnlag for vår lønnspolitikk. Vi håper derfor at du vil bidra med å fylle ut skjemaet. Det hele tar bare et par minutter av din tid. Svarfristen er fredag 26. januar 2024.

Du finner spørreskjemaet via lenke i e-posten. I spørreskjemaet vil du bli bedt om å oppgi bruttolønn tilsvarende 100 % stilling per 31. desember 2023 og du bør derfor ha dette klart før du henter opp spørreskjemaet.

Opplysningene oppgis anonymt, blir behandlet konfidensielt og vil kun bli brukt til statistikkformål.

Du må gjerne oppfordre andre medlemmer til å svare på undersøkelsen, men ikke videresend egen invitasjon og lenke, denne er unik og gjelder bare for deg.

Spørreundersøkelsen er sendt til alle våre yrkesaktive medlemmer i ikke-statlige sektorer. For statsansatte medlemmer hentes statistikken inn via tillitsvalgt.

Eventuelle spørsmål til undersøkelsen rettes til spesialrådgiver Jon Iddeng, jon@forskerforbundet.no.

For alle spørsmål knyttet til medlemskapet i Forskerforbundet, kontakt Medlemsservice: minside@forskerforbundet.no eller telefon 21 02 34 00.

English translation available – choose language at top of page!