Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Forskerforbundet gratulerer alle med samenes nasjonaldag.

Article Image

Samisk høgskole / Sámi allaskuvla i Kautokeino / Guovdageaidnu

6. februar er samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917.
Nasjonaldag og nasjonale symboler - Sametinget

Forskerforbundet har lokallag ved viktige samiske institusjoner som Arran (lulesamisk senter), Saemien Sijte (Sørsamisk museum), Sametinget, Samisk arkiv og Samisk høgskole.

Hovedstyremedlem Bente Ovèdie Skogvang er selv sjøsame og kommer fra Olmmáivággi. Hun har forsket mye på betydningen av det å tilhøre en annen etnisk gruppe enn den etnisk norske, og har blant annet forsket på betydningen av samiske festivaler. Du kan bli bedre kjent med Bente her:

Gratulerer med dagen!