Forskerforbundet enig med Stortinget

Forskerforbundet har på vegne av Unio inngått en tariffavtale med Stortinget som sikrer våre medlemmer medbestemmelse og årlige lønnsforhandlinger.

Article Image

Forskerforbundet har over 280 store og små lokallag, og et av de mindre finner vi i administrasjonen på Stortinget. Der har Forskerforbundet manglet en egen tariffavtale. Men nå er avtalen i boks.

– Etter en lang prosess som startet for snart et år siden, er det veldig gledelig at våre medlemmer er sikret rettighetene en egen tariffavtale gir, forteller seniorrådgiver Bjørg Sundøy.

Sammen med spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen har hun bistått lokallaget.

– Forskerforbundet ved Stortinget ble et eget lokallag i fjor, men medlemmene ble da regnet som uorganiserte og hadde ingen egen plass ved bordet når viktige spørsmål ble drøftet. Men i høst forhandlet våre tillitsvalgte lønn for egne medlemmer for første gang, og nå er også tariffavtalen på plass, opplyser Sundøy.

Tariffavtalen er forhandlet frem på vegne av hovedsammenslutningen Unio, og er lik Akademikernes avtale ved Stortinget. Denne avtalen samsvarer i stor grad med Unio og Akademikernes felles tariffavtale i staten.

– Dette betyr at våre medlemmer ved Stortinget får del i rettighetene hovedavtalen gir, som rett til medbestemmelse ved arbeidsplassen. Det vil også være verdifullt for Stortinget at våre dyktige tillitsvalgte bidrar i prosessene der, mener Sundøy.

Forskerforbundet organiserer kunnskapsarbeidere i Stortingets administrasjon, for eksempel utredere, komitesekretærer eller rådgivere. Benedicte Haraldstad Frostad leder lokallaget, mens Ingebjørg Skarpaas er nestleder.

Bjørg Sundøy tror den ferske tariffavtalen kan bidra til at medlemstallet øker.

– Nå står Forskerforbundet på lik linje med de andre fagforeningene på Stortinget. Vi vet at mange ansatte på Stortinget har bakgrunn fra forskning og høyere utdanning, og at Forskerforbundets profil passer til mange av dem som arbeider der. Så det er ikke unaturlig hvis dette blir et lokallag som vokser, avslutter hun.