Etterlyser debatt om åpen forskning

– Overgangen til åpen forskning får enorme konsekvenser for forskerne, men mange mangler kunnskap om regelverket. Jeg er redd mange vil gi fra seg grunnleggende rettigheter uten å egentlig vite det, sier Guro Lind.

Article Image

Guro Lind er både forbundsleder og kreftforsker, og har selv opplevd utfordringene med lisenskrav knyttet til åpen forskning.

Forskerforbundet arrangerte 5. mars et debattmøte om åpen forskning og immaterielle rettigheter i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

En av paneldeltakerne var Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind, som også leder et kreftforskningsmiljø ved Radiumhospitalet. Hun frykter mange forskere vil si fra seg grunnleggende rettigheter fordi kunnskapen om det nye regelverket er så mangelfull.

– Jeg opplevde nylig at min egen forskergruppe holdt på å inngå en avtale om publisering hvor vi ville gitt fra oss rettighetene til egne data. Det er utrolig vanskelig for hver og en forsker å holde seg oppdatert på nye regler og lisenskrav. Vi trenger mye mer debatt og kunnskapsutveksling om åpen forskning framover, mente hun.

Da regjeringen besluttet å tilslutte Norge til Plan S, ble det stor debatt i forskersamfunnet. Men denne debatten har nesten stilnet helt.

– Vi i Forskerforbundet advarte mot konsekvensene av Plan S, men ble møtt med mye useriøs kritikk. Jeg ble kalt motstander av åpenhet og løpejente for kommersielle krefter, bare fordi jeg stilte spørsmål ved prosessen. Det er veldig problematisk at debatten rundt åpen forskning nå er nesten borte. Det er stor usikkerhet til hva de nye lisenskravene vil bety, men vi tar ikke denne usikkerheten på alvor. Det er noe naivt over hele prosessen. Vi gir fra oss kontrollen, fortsetter som før og håper at det går bra, sa Lind.

Nå vil hun ha både forskerne og myndighetene på banen.

– Vi forskere må heve stemmen og revitalisere debatten. Det er våre rettigheter som er i spill. Vi må få tilbake påtrykket fra prosessen rundt Plan S; og tvinge myndighetene tilbake på banen. Jeg forventer at regjeringen tar grep for å sikre en mye bedre løsning enn det vi er på vei mot nå, sa Lind.