Avvikling av behandlingsforsikring

Forskerforbundet avslutter tilbudet om privat behandlingsforsikring for medlemmene. De som allerede har benyttet seg av tilbudet, er fortsatt dekket.

Article Image

På et møte i februar vedtok Forskerforbundets hovedstyre å avslutte tilbudet om behandlingsforsikring for forbundets medlemmer. Målet med behandlingsforsikring er å sikre kortere ventetid på medisinsk behandling, gjennom tilgang til private helsetilbud.

– Ved å tilby en behandlingsforsikring til 25 000 medlemmer er vi med på å skape et marked og et todelt helsevesen, sa Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind i en kommentar til avisa Forskerforum.

De som har benyttet seg av tilbudet vil fortsatt være omfattet av forsikringen ut året. Forskerforbundet vil også arbeide for at de som ønsker det skal kunne videreføre forsikringen med samme vilkår etter dette.

Hovedstyrets vedtak lyder slik:

Hovedstyret ber generalsekretæren stoppe markedsføringen umiddelbart og avvikle nysalg av behandlingsforsikringen for medlemmer fra 1.1.2025. Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide for å videreføre ordningen for medlemmer som allerede har tegnet forsikringen.