Vil rydde opp i fusk og selvplagiering

Forskerforbundet student mener det haster å klargjøre regelverket, så ingen studenter urettmessig straffes for såkalt «selvplagiering». De er bekymret for studentenes rettssikkerhet.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Lind vil tydeliggjøre regelverket knyttet til fusk og selvplagiering. Det vil også Forskerforbundet student

Det har den siste tiden vært stor oppmerksomhet rundt studenter som utestenges fra studiene som følge av såkalt «selvplagiering». VGs kartlegging viser at minst 77 studenter har blitt mistenkt for selvplagiat siden 2018. 

- Vi setter pris på signalene fra Borten Moe, men mener likevel at forslaget til ny UH-lov ikke går langt nok i å klargjøre hva som er juks og ikke

Victoria Alterskjær, Forskerforbundet student

Forskerforbundets opphavsrettutvalg diskuterte nylig saken. De er tydelige på at praksisen har vært svært uheldig. Dette synet støtter både Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind, og Victoria Alterskjær, leder av Forskerforbundet student.

- Å bekjempe eksamensfusk er viktig, men sakene i VG og Khrono viser at mange studenter er urettmessig straffet. Vi er glade for at Borten Moe ser den åpenbare forskjellen mellom det å plagiere andres arbeid og gjenbruk av eget arbeid. Nå haster det å tydeliggjøre regelverket slik at de studentene som starter i høst, vet hva de skal forholde seg til, sier Guro Lind.

Studentleder Victoria Alterskjær mener det er uheldig at institusjonene har hatt så ulik praksis.

- En kartlegging gjort av Khrono viser at institusjonene har svært ulik praksis. Ved én institusjon er 37 studenter utestengt, ved en annen ingen. Dette er svært uheldig, og viser at studentenes rettssikkerhet ikke er ivaretatt alle steder, mener hun.

 

Guro Lind er opptatt av at institusjonene må sikre bedre rutiner.

- Ved UiB har man for eksempel operasjonalisert behandlingen av fuskesaker. Der skilles det mellom mindre alvorlige brudd som løses i sensuren, og mer alvorlige brudd. Det er viktig at institusjonene lærer av hverandre, og etablerer gode og forutsigbare rutiner. Det handler ikke minst om god informasjon og veiledning til studentene. Samtidig må vi erkjenne at å følge opp fuskesaker kan bli en tidstyv for de vitenskapelig ansatte. Så det må følge tid og ressurser med oppgaven, understreker Lind.

Victoria Alterskjær sier selvplagiat er en viktig sak for Forskerforbundet student.

- Disse sakene har fått alvorlige konsekvenser for studentene det gjelder. Selv om de kun har gjenbrukt sitt eget arbeid. Vi er bekymret for studentenes rettssikkerhet, og mener Felles klagenemnd må gå kritisk gjennom sin egen praksis. Vi setter pris på signalene fra Borten Moe, men mener likevel at forslaget til ny UH-lov ikke går langt nok i å klargjøre hva som er juks og ikke. Nå er det avgjørende at det skapes klarhet før høstens eksamener, avslutter hun.

Les også Victoria Alterskjærs, Morten Weldes og Patric Wallins debattinnlegg om selvplagering, i Universitetsavisa