Reddet syns- og audiopedagogutdanningen

Etter en bekymringsmelding fra blant annet Forskerforbundet ved Statped, sikres syns- og audiopedagogutdanningen ved NTNU midler til videre drift.

Article Image

Syns- og audiopedagogutdanningen ved NTNU sikres nå midler til fortsatt drift. Foto: Felix Seifert/NTNU

I februar sendte Forskerforbundet et bekymringsnotat til Kunnskapsdepartementet, sammen med Utdanningsforbundet, Norges Blindeforbund, Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund. Bakgrunnen var at syns- og audiopedagogutdanningene ved NTNU sto i fare for å forsvinne. Forskerforbundets lokallag ved Statped var blant dem som fryktet at et svekket utdanningstilbud på sansetapområdet, ville føre til et dårligere tilbud for barn, unge og voksne med sansetap.

Men da regjeringen forrige uke la fram forslaget til Revidert nasjonalbudsjett, kom pengene som redder utdanningstilbudet.

Lars Bjørndal i Forskerforbundet ved Statped er glad for bevilgningen.

- Det er flott at regjeringen har lyttet til vår bekymringsmelding og redder syns- og audiopedagogutdanningene! Et utdanningstilbud på disse smale områdene er avgjørende for å sikre nødvendig kompetanse i barnehage, skole og voksenopplæring. Disse fem millionene bidrar dermed til at barn, unge og voksne får realisert rettigheter de har etter loven, sier Bjørndal.

Utdanningstilbudet er også viktig for rekruttering til syns- og audiopedagogstillinger innen helse- og velferdssektoren.

Slik omtales bevilgningen i Revidert nasjonalbudsjett for 2023:
«Barn, unge og voksne med sansetap er en sårbar gruppe som trenger tilgang på pedagoger med særskilt kompetanse. Dette krever at det finnes tilbud om smale, spesialiserte og små utdanninger innenfor disse områdene. Regjeringen vurderer at det er nødvendig å bevare utdanningen på disse områdene. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 5 mill. kroner til dette formålet.».