Nytt studentstyre på plass

Forskerforbundets studentforening avholdt nylig sin årlige studentkonferanse. Victoria Alterskjær fra NTNU ble gjenvalgt som leder.

Article Image

Det nye styret i Forskerforbundets studentforening

Forskerforbundets studentforening representerer studentmedlemmene i Forskerforbundet, og gir råd om studentpolitiske saker. Nylig møttes de til studentkonferanse i Oslo.

Studenter fra hele landet fikk faglig påfyll om blant annet studentpolitikk, psykisk helse og digitalisering. Det var også en fin anledning til å bli kjent med andre studenter og utveksle erfaringer.

På dag to ble et nytt styre valgt for 2023-2024. Styret består av engasjerte studenter fra NTNU, UiO, OsloMet, NMBU og Høgskolen i Østfold. Styret brenner blant annet for å øke studiestøtten og for å bedre det psykiske helsetilbudet til studenter. Victoria Alterskjær fra NTNU ble gjenvalgt som leder.

Les mer om styremedlemmene her.