– Nordisk samarbeid styrker oss

– Det nordiske samarbeidet gir oss viktige erfaringer og styrker oss i vårt arbeid, sier generalsekretær Birgitte Olafsen etter det årlige møtet mellom nordiske fagorganisasjoner innenfor forskning og høyere utdanning.

Article Image

Forskerforbundets delegasjon sammen med Islands president Guðni Th. Jóhannesson

Årlig arrangeres et møte hvor Forskerforbundet deltar sammen med sine søsterorganisasjoner for å utveksle erfaringer og drøfte utviklingen i universitets-og høyskolesektoren i de nordiske landene. 12.–14. juni ble årets møte arrangert på Island.

Det hele startet med mottakelse hos Islands president Guðni Th. Jóhannesson. Presidenten fortalte om Islandsk kultur og historie og var blant annet opptatt av ivaretakelse av det islandske språket. Jóhannesson er selv professor i historie og påpekte at bakgrunn som akademiker ikke er en ulempe i presidentrollen. 

Deretter fortsatt møtet med samtaler om akademisk frihet, kutt i kunnskapssektoren, åpne kontorlandskap, digitalisering av undervisning, likestilling og hvordan de ulike lønns- og forhandlingssystemene fungerer. 

– Vi ser at utviklingstrekkene i de ulike nordiske landene ofte følger hverandre. Det er derfor veldig nyttig å møtes og høre om hvordan de ulike forbundene jobber i de andre landene. Det styrker oss i vårt eget arbeid, sier generalsekretær Birgitte Olafsen, som ledet den norske delegasjonen

I fjor vedtok det nordiske møtet en resolusjon om akademisk frihet. Press på den akademiske friheten er en bekymring medlemmene deler og står høyt på dagsorden hos alle forbundene. Nå er det etablert en arbeidsgruppe som skal legge grunnlag for en sammenlignende survey om akademisk frihet blant forbundenes tillitsvalgte. I tillegg vurderes mer erfaringsutveksling om og sammenligning av lønnsnivå og lønns- og forhandlingssystemene

– Det er viktig at vi klarer å utnytte den ressursen som dette nettverket utgjør og jeg er glad for at det nå legges opp til et enda tettere samarbeid, sier fagsjef Jorunn Dahl Norgård.

Hun redegjorde blant annet for utviklingen i Bologna-prosessen, samt om mulighetene til å påvirke EUs mange utdannings- og forskningsinitiativer. 

Neste år er Forskerforbundet vertskap for Nordisk møte. Da er målet blant annet å presentere funn fra undersøkelsen om akademisk frihet. 

I anledning Nordisk møte har Forskerforbundet donert kr 5000 til StAR. Vi ønsker med det å støtte SAIH og NSO sitt arbeid for å gjøre Students at Risk til en permanent ordning og for å spre ordningen til andre nordiske land.