NIFU-undersøkelse av de administrativt ansattes arbeidshverdag

Er du administrativt ansatt ved en høyskole eller et universitet? Da vil forskningsinstituttet NIFU ha tak i deg.

Article Image

Nestleder Kristian Mollestad oppfordrer alle medlemmer til å delta i undersøkelsen om de teknisk-administrativt ansattes arbeidsvilkår

At ansatte i universitets- og høyskolesektoren har dårlig tid, vet vi fra flere undersøkelser. Når forskningsinstituttet NIFU på vegne av Forskerforbundet nå gjennomfører en undersøkelse av de teknisk-administrativt ansattes arbeidsvilkår, får vi likevel håpe at medlemmene har noen minutter å avse.

Nestleder Kristian Mollestad håper mange vil delta i undersøkelsen.

– Denne typen kunnskapsinnhenting er helt avgjørende for vårt politiske arbeid. Vi vet at mye gjenstår i arbeidet for gode arbeidsvilkår og karriereveier for de teknisk-administrativt ansatte, men vi trenger et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å utvikle god politikk og overbevise beslutningstakerne, sier han.

Undersøkelsen vil blant annet ta for seg lønns- og arbeidsvilkår, administrative karrierer og kompetanseutvikling, hva lærestedene gjør for å bevare administrativ kompetanse, og hvordan administrativt arbeid har endret seg de siste ti årene.

– Mye har skjedd de siste ti årene. Vi har blant annet vært gjennom mange år med såkalte «effektiviseringskutt», som har påvirket de teknisk-administratives arbeidshverdag betydelig. Fusjoner og digitalisering er to andre utviklingstrekk som har hatt mye å si. Jo flere som svarer på undersøkelsen, jo bedre bilde av arbeidshverdagen får vi, avslutter Mollestad.

Spørreskjemaet vil sendes ut i uke 43, til alle registrerte TA-medlemmer i Forskerforbundet.